Protest against anti – senior citizen policy of the central government

കേന്ദ്ര സർക്കാർ, നിലവിലുള്ള സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ പദ്ധതികൾ പോലും തകർക്കുകയാണ്. 200 രൂപ വയോജന പെൻഷൻ വർഷമേറെയായിട്ടും വർധിപ്പിച്ചില്ല. നാട്ടിന്റെ അന്നദാതാക്കളായ കർഷകർക്കോ, കർഷകത്തൊഴിലാളികൾക്കോ ഒരു ആനുകൂല്യവും നൽകുന്നില്ല. കേന്ദ്ര ജീവനക്കാർക്ക് പഴയ പെൻഷൻ പുനസ്ഥാപിക്കാൻ തെയ്യാറല്ല.

കോർപറേറ്റുകൾക്കു ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടി രൂപ നികുതിയിലും മറ്റുമായി ഇളവ് നൽകുന്ന കേന്ദ്രം, വയോജനങ്ങളുടെ പെൻഷൻ തുടങ്ങി എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നിഷേധ നയം തുടരുന്നു. ശക്തിയായ പ്രതിഷേധം അനിവാര്യം.

വി എ എൻ നമ്പൂതിരി, പ്രസിഡന്റ്‌ സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് ഫ്രണ്ട്‌സ് വെൽഫയർ അസോസിയേഷൻ. 26.03.2023

Remembering Com. K.T.Muhammed, Drama Writer

2023 മാർച്ച്‌ 25 – നാടക കുലപതി സ കെ ടി മുഹമ്മദിന്റെ പതിനഞ്ചാം ചരമദിനം.

സാഹിത്യ സാംസ്‌കാരിക പ്രവർത്ത നത്തിനൊപ്പം താൻ ജോലിയെടുത്ത കമ്പിത്തപാൽ സർവീസ് രംഗത്തെ പ്രക്ഷോഭ ങ്ങളിലെല്ലാം മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സഖാവ്. 1968ലെ പണിമുടക്കിനെ തുടർന്നു പുറത്തായി. പിന്നീട് പൂർണ സമയം കലക്ക് വേണ്ടി. അടുത്ത സുഹൃത്ത്, സഖാവ്.

നഗരമധ്യത്തിൽ, മാനാഞ്ചിറ SBI ആഫീസിനടുത്തു പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ച് കോഴിക്കോട് കോർപറേഷൻ സഖാവിനെ ആദരിച്ചു. ബഹു. മേയറെ സമീപിച്ചതിനെ തുടർന്നു ആദ്യം വിട്ടുപോയിരുന്ന നാമ ഫലകവും സ്ഥാപിച്ചു.

പ്രതിമ വൃത്തിയാക്കുകയും, സ്ഥലപരിമിതി കണക്കിലെടുത്തു കൊണ്ടു തന്നെ ചുറ്റുപാടും ചെറിയതെങ്കിലും ഒരു വലയം നിർമിക്കുകയും മറ്റും ചെയ്തു സ്മാരകസ്ഥലം മെച്ചപ്പെടുത്തണമെന്ന അഭിപ്രായമുണ്ട്.

എല്ലാ വർഷവും പല പരിപാടികളോടെ പുകാസ, കെ ടി യുടെ സ്മരണ പുതുക്കാറുണ്ട്. അനുമോദനങ്ങൾ! അതോടൊപ്പം പുകാസയും കോര്പറേഷനും മുൻകൈയെടുത്ത് സ്ഥലം വൃത്തിയാക്കുകയും കെ ടി യുടെ ചരമ ദിനത്തിൽ അവിടെ പുഷ്പ മാലയോ, പുഷ്പ ചക്രമോ സമർപ്പിക്കുന്നതും ഉചിതമായിരിക്കും.

സ കെ ടി മുഹമ്മദിന്റെ സ്മരണയിൽ ഒരു പിടി രക്ത പുഷ്പങ്ങൾ!

വി എ എൻ നമ്പൂതിരി 23.03.2023

Roads and Buses should be Senior Citizen Friendly

റോഡുകളും വാഹനങ്ങളും വയോജന സൗഹൃദമാക്കുക :

1. റോഡിന്റെ ഇരു വശത്തും നടപ്പാതകൾ നിർമിക്കുക

2. റോഡ് മുറിച്ചു കടക്കാനുള്ള സീബ്ര ക്രോസ്സിംഗുകളിൽ ആവശ്യമായ ചുവപ്പ് / പച്ച വിളക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കുക.

3. ബസുകൾ പൂർണമായും ലോ ഫ്ലോർ ആക്കി മാറ്റുക

4. വയോജനങ്ങൾക്കുള്ള 10 % ഇരിപ്പിടങ്ങളും അവർക്ക് ലഭ്യമാക്കണം

5. വയോജന ഇരിപ്പിടങ്ങൾ ചക്രങ്ങൾക്ക് മേലെയല്ലാതെ സൗകര്യ പ്രദമായ സ്ഥലത്തായിരിക്കണം.

6. ദീർഘ ദൂര ബസുകളിൽ ശൗചാലയ സൗകര്യം ഒരുക്കണം.

7. കയറുമ്പോഴും ഇറങ്ങുമ്പോഴും ഡ്രൈവറും കണ്ടക്ടറും അതീവ ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം.

8. വയോജന ഇരിപ്പിടങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ അത് വ്യക്തമാക്കുന്ന ബോർഡുകൾ വേണം.

9. നിശ്ചിത സ്റ്റോപ്പ്‌ ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി, വയോജനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ബസ് അവിടെ നിർത്തണം.

10. ഓട്ടോ റിക്ഷകളും ലോ ഫ്ലോർ ആക്കണം.

ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാ ണിവ. അനുഭവത്തിലൂടെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചേർക്കാം.

ഇവ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്നു കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളും, നിയമപാലകരും അതീവ ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം.

വി എ എൻ നമ്പൂതിരി പ്രസിഡന്റ്‌ സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് ഫ്രണ്ട്‌സ് വെൽഫയർ അസോസിയേഷൻ ( SCFWA ). 24.03.2023

French Pensioners on Struggle

Large scale protest actions of the working class are taking place throughout France. These struggles are being organised against the attack launched on pension that French workers are getting. According to the decision of the French government, workers must work for 43 years to earn full pension, or wait until they become 67 years old. Such measures are being taken by the French government in the name of saving France from the economic crisis. At the same time, the government is not imposing any burden on the rich and the corporates. The French working class is demanding to impose higher taxes on the rich and on the corporates. As per the call of the French Trade Unions, powerful rallies were organised on 23.03.2023. This is the 9thround of agitation called on by the Trade Unions. More than 10 lakh people participated in the rallies throughout France. The agitation of the French working class has become so intensive that, the visit of British King Charles has to be postponed. We, the Indian working class have to learn a lot of lessons on how the French working class is fighting for their rights.

(Courtesy: BSNLEU Website)

AIBDPA discuss Pension Revision with DOT.

PENSION REVISION- DISCUSSION WITH MEMBER (SERVICES).

Com.K G Jayaraj, General Secretary had a telephonic discussion with Dr. Mahesh Shukla, Member ( Services) on today, the 31st January,2023.

At the outset,General Secretary extended all the best Wishes to Dr. Mahesh Shukla who is retiring on superannuation on today.Regarding pension revision, Member (Services) stated that the calculation sought on 5% .10,% and 15% fitment has been received from the Controller General of Communication Accounts. Now, the Hon’ble MOC has to take a decision on the fitment and he will be meeting the MOC today itself. He also stated that he is only glad to extend his services on pension revision even after his retirement.

General Secretary, on behalf of AIBDPA, extended our gratitude to the Member (Services) for his initiative and continuing efforts for the settlement of pension revision pending for the last six years.

(Courtesy: AIBDPA Website)

Central Budget completely ignored Senior Citizens – Raj Bhavan March on 8th February 2023 by SCFWA

More than 15% of the population of India consists of senior citizens, who are above the age of 60. But the Central Budget presented by the Finance Minister Smt. Nirmala Sitharaman has completed ignored them. Despite several representations earlier to increase the Vayojana Pension from the present Rs.200 to Rs. 5000, restoration of train ticket concessions to senior citizens which has been taken away during the period, announcement of a Vayojana Policy – nothing is declared.

Senior Citizens Friends Welfare Association (SCFWA), Kerala has decided to organise Protest Dharna and March to Raj Bhavan, Thiruvananthapuram on 8th February against the anti-senior citizen attitude of the central government and raising the issues already noted above. Support and solidarity requested from all.

V.A.N.Namboodiri, President, SCFWA

കേന്ദ്ര ബഡ്ജറ്റ് – വയോജനങ്ങൾക്ക് പൂർണ അവഗണന. സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് ഫ്രണ്ട്‌സ് വെൽഫയർ അസോസിയേഷൻ വളരെ കാലമായി ആവശ്യപ്പെടുന്ന കേന്ദ്ര വയോജന പെൻഷൻ 200 രൂപയിൽ നിന്നും 5000 രൂപയാക്കുക, വയോജനങ്ങളുടെ തീവണ്ടി ടിക്കറ്റ് ഇളവുകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക തുടങ്ങിയ ഒന്നും തന്നെ കേന്ദ്ര ബഡ്ജറ്റിൽ ഇല്ല. SCFWA ന്റെ ശക്തിയായ പ്രതിഷേധം. 2023 ഫെബ്രുവരി 8ന്ന്‌ രാജ്ഭവൻ മാർച്ച്‌ വിജയിപ്പിക്കുക.വി എ എൻ നമ്പൂതിരിപ്രസിഡന്റ്‌ SCFWA

ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാത്ത ട്രാഫിക് അപകടങ്ങളും വർധിച്ചു വരുന്ന മരണങ്ങളും

ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാത്ത ട്രാഫിക് അപകടങ്ങളും വർധിച്ചു വരുന്ന മരണങ്ങളും.
ഓരോ ദിവസവും കേരളത്തിൽ ശരാശരി 11 ജീവൻ ട്രാഫിക് അപകടങ്ങളിൽ പെട്ടു പൊലിഞ്ഞു പോകുന്നു. 2019 ൽ 41111 അപകടങ്ങളും 4440 മരണങ്ങളും. കോവിഡ് കാലത്ത് 2020ൽ 27877 അപകടം 2979 മരണം. 2021ൽ 33926 അപകടം 3429 മരണം. 2022 നവംബർ വരെ 40008 അപകടം 3829 മരണം. ഓരോ വർഷവും കൂടുതൽ മരണം.
ട്രാഫിക് അപകടമരണം ഒരു സാധാരണ സംഭവമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലെന്ന സ്ഥിതി. അറിയപ്പെടുന്നവർ മരിച്ചാൽ മാത്രം ഒരു പ്രാധാന്യമോ അന്വേഷണമോ.
മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ, ഇൻഷുറൻസ് സുരക്ഷ ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ, അപകടപ്പെട്ടവർക്ക് അടിയന്തിര ശുശ്രുഷ ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതൊന്നും പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാറില്ല. അത് അപകടത്തിൽ പെട്ട വീട്ടുകാരുടെ പ്രശ്നമായി ചുരുങ്ങുന്നു.
അപകടമായ രീതിയിലുള്ള ഡ്രൈവിംഗ്, മദ്യപിച്ചു ഓടിക്കൽ, അതിവേഗം, ട്രാഫിക് നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാതിരിക്കൽ, മത്സര ഓട്ടം, റോഡിലെ കുഴിയും കുണ്ടും, ഇടുങ്ങിയ പാതകൾ, അശ്രദ്ധ തുടങ്ങി പലതും കാരണമാകാം. മരണ ഭയത്തോടെ മാത്രമേ കുട്ടികൾക്കും വയോജനങ്ങൾക്കുമൊക്കെ റോഡ് മുറിച്ചു കടക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളു. സീറോ ലൈനിലൂടെ പോലും റോഡ് മുറിച്ചു കടക്കുമ്പോൾ വേഗത ഒട്ടും കുറക്കാതെ ചീറി വന്നു, തൊട്ടടുത്തു മാത്രം നിർത്തുന്ന ഡ്രൈവർമാരും കുറവല്ല. റോഡ് മുറിച്ചു കട ക്കുന്നത് വലിയ തെറ്റ് മാതിരിയാണ് അവരുടെ കറുത്ത മുഖം കണ്ടാൽ തോന്നുക.നിയമ പാലകന്മാരുടെ മൗനവും ഒരു കാരണം.
ഭരണാധികാരികളും, നിയമപാലകരും, വാഹനം ഓടിക്കുന്നവരും, കാൽ നട യാത്രക്കാരും, പൊതുജനങ്ങൾ ആകെയും ഒന്നിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചു അപകട മരണങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കണം, ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് വലിയ തോതിൽ കുറക്കാൻ കഴിയണം.
വി എ എൻ നമ്പൂതിരി
<img class="x16dsc37" role="presentation" src="data:;base64, ” width=”18″ height=”18″ />
Mgs Kurup and Balu Melethil

THE EPIC STRIKE OF JULY 1946 BY P AND T EMLOYEES – 3

The Economic Crisis of the 1928-30

The political map of the world changed vastly by the end of the First World War (1914-18). Economic crisis of unprecedented nature gripped the world.

As part of the measures to face the economic crisis, the British India Government reduced the pay scales of the Central Government employees w.e.f. 1931. Neither the unions were consulted, nor did any discussion take place. It was a unilateral decision of the government. The principle of ‘Equal Wage for Equal Work’ was abandoned. Reduced pay scales were imposed on the employees, who were recruited from 18th July 1931.

There were different and discriminating scales and grades for employees before 1920. In 1920, these scales were revised bringing some kind of similarity. The Hazilton Committee recommended time scales for P and T Employees.  The report was given after due consideration to the long hours of duty, night duties, special character of duties, job risks etc. In 1926, the scales of pay were revised after strong demand by the unions.

It is at this time that the government started taking many decisions to reduce the expenditure in the name of austerity. The Sir Kowvasji Jehangir Committee appointed by the government recommended retrenchment of large number of employees. Hence this Committee was known as “Retrenchment Committee”. In continuation, as stated earlier, orders were issued reducing the pay scales with effect from 1931.

The pay scales of Postmen were reduced from Rs. 30-1-50 to 27-1-45; almost 10% reduction. In the same way, orders were issued reducing all the pay scales, despite strong protest from the employees.

Reduction at the rate of ½ Anna for one Rupee was ordered in all pay scales below  Rs. 30.  1 Anna was reduced for Rupee for pay scales above Rs. 30. ( 16 Annas = 1 Rupee).  Government saved more than Rs, 2.75 crore through this reduction of pay scales. Along with this The Emergency Reductions Rules came in to force with effect from 8th December 1931.

Many cadre unions were formed since 1920 with the support of the administration so as to reduce the strength of the major unions and create disunity. When one union will go on struggle, some other unions will oppose it giving support to the government. It helped the government to sit tight without granting any demanded benefit to the workers. This is the time when the pay scales were reduced.

Strong resentment and anger arose among the workers. They realized that the government was misusing the lack of unity among the unions. Unity and struggle were necessary, they realized.

The All India Conference of the ‘All India Postal and RMS Union’ held at Delhi on 30th October 1931 adopted a resolution calling upon the employees to launch sustained struggles on the major demands of the employees. It called upon the employees to come to office without wearing shirts and to boycott work beyond  8 hours.

These programmes of agitation were implemented all over the country with effect from 1st January 1932. Employees attended office without wearing shirts.

Government was not sitting idle. Recognition of unions was withdrawn. Pay cut was imposed on those who went on agitation. The agitation was withdrawn unable to face the bitter victimization by the government. The recognition of the unions was restored on 24th March 1932.  But the problems remained unsettled.  (to  be continued).

THE EPIC STRIKE OF JULY 1946 BY P AND T EMLOYEES – 3

The Economic Crisis of the 1928-30

The political map of the world changed vastly by the end of the First World War (1914-18). Economic crisis of unprecedented nature gripped the world.

As part of the measures to face the economic crisis, the British India Government reduced the pay scales of the Central Government employees w.e.f. 1931. Neither the unions were consulted, nor did any discussion take place. It was a unilateral decision of the government. The principle of ‘Equal Wage for Equal Work’ was abandoned. Reduced pay scales were imposed on the employees, who were recruited from 18th July 1931.

There were different and discriminating scales and grades for employees before 1920. In 1920, these scales were revised bringing some kind of similarity. The Hazilton Committee recommended time scales for P and T Employees.  The report was given after due consideration to the long hours of duty, night duties, special character of duties, job risks etc. In 1926, the scales of pay were revised after strong demand by the unions.

It is at this time that the government started taking many decisions to reduce the expenditure in the name of austerity. The Sir Kowvasji Jehangir Committee appointed by the government recommended retrenchment of large number of employees. Hence this Committee was known as “Retrenchment Committee”. In continuation, as stated earlier, orders were issued reducing the pay scales with effect from 1931.

The pay scales of Postmen were reduced from Rs. 30-1-50 to 27-1-45; almost 10% reduction. In the same way, orders were issued reducing all the pay scales, despite strong protest from the employees.

Reduction at the rate of ½ Anna for one Rupee was ordered in all pay scales below  Rs. 30.  1 Anna was reduced for Rupee for pay scales above Rs. 30. ( 16 Annas = 1 Rupee).  Government saved more than Rs, 2.75 crore through this reduction of pay scales. Along with this The Emergency Reductions Rules came in to force with effect from 8th December 1931.

Many cadre unions were formed since 1920 with the support of the administration so as to reduce the strength of the major unions and create disunity. When one union will go on struggle, some other unions will oppose it giving support to the government. It helped the government to sit tight without granting any demanded benefit to the workers. This is the time when the pay scales were reduced.

Strong resentment and anger arose among the workers. They realized that the government was misusing the lack of unity among the unions. Unity and struggle were necessary, they realized.

The All India Conference of the ‘All India Postal and RMS Union’ held at Delhi on 30th October 1931 adopted a resolution calling upon the employees to launch sustained struggles on the major demands of the employees. It called upon the employees to come to office without wearing shirts and to boycott work beyond  8 hours.

These programmes of agitation were implemented all over the country with effect from 1st January 1932. Employees attended office without wearing shirts.

Government was not sitting idle. Recognition of unions was withdrawn. Pay cut was imposed on those who went on agitation. The agitation was withdrawn unable to face the bitter victimization by the government. The recognition of the unions was restored on 24th March 1932.  But the problems remained unsettled.  (to  be continued).